Kleopatřin obelisk

V Londýně známý pod názvem Cleopatra´s Needle tedy „Kleopatřina jehla“ je památník egyptské architektury s množstvím hieroglyfů, které ale s egyptskou královnou Kleopatrou nemají žádnou souvislost.. Obelisk je celý z červené žuly z Asuánu a vypíná se do výšky 21 metrů. Najít ho můžete u Westminsterského opatství podél řeky Temže. Obklopují ho z každé strany bronzové sfingy, socha po pravé straně nese známky poškození, následky nese z výbuchu bomby během první světové války ze strany Německa.

Historie památníku sahá daleko do starověkého Egypta, poprvé byl vztyčen ve městě Heliopolis v době vlády faraóna Thuthomose III. kolem roku 1450 př.n.l. Egyptské hieroglyfy na něm byly vyryty asi o dvěstě let později a mapují válečná vítězství faraóna Ramsese II. Domnělou spojitost s Kleopatrou můžeme hledat v tom, že ho Římané nechali převézt do Alexandrie do chrámu vybudovaného královnou Kleopatrou na počest jejího milence Marka Antonia.

Londýnu byl Kleopatřin obelisk darován egyptským místokrálem Mehmetem Alim roku 1819 coby pocta vítězství lorda Nelsona v bitvě na Nilu a sira Ralpha Abercrombyho v Alexandrii. Dopravy do Londýna se ale obelisk dočkal až o mnoho let později, přesně roku 1877, kdy se přepravy a úhrady cestovného ujal sir James Erasmus Wilson.