Courtauld Institute of Art

Courtauld Institute of Art byl v Londýně založený roku 1932 sběratelem Samuelem Courtauldem, lordem Arturem Lee z Farehamu a sirem Robertem Wittem. Tato organizace zabývající se historií umění na adrese Somerset House je součástí muzea Mile a patří pod Universtiy of London. Ve svých začátcích institut dříve sídlil v Home House na Portman Square. Courtauld se vyznačuje jako jedna z nejlepších malých galerií na světě. Galerijní sbírka dosahuje počátků renesance až po 20. století, zejména obsahuje působivé obrazy impresionismu a post-impresionismu. Nesmíme zapomenout ani na vyníkající ukázku grafické tvorby a kreseb, v umění je také zastoupeno sochařství a dekorativní styl. Zakladatel Samuel Courtauld po sobě zanechal takové mistrovské malíře jako byli E. Monet, Renoir, Degas, Cezanne, Gogh nebo Gaugin.

Z odkazů pozůstalosti institut dále obdarovali i další jmenované osobnosti a připojili se k nim i jiní např. Roger Fry nebo Mark Gambier-Parry. V roce 1978 se sbírka doplnila o Princes Gate Collection. Ve vnitříních prostorách také najdeme knihovnu, která je rozdělena na architektonické nákresy, kresby, rytiny prostě vše co souvisí s knižním archivem zabývajícím se historií umění.